Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Pasirinkite savo šalį Lietuva Lietuva
Nemokamas pristatymas visiems užsakymams viršijantiems € 45
Pristatymas per 3-5 darbo dienas
Saugus mokėjimas su 3D Secure

BENDROSIOS ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS (BTS)

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovėnija

Phone +386 2 460 53 42

El. paštu: info@curaden.lt

Turinys

 1. Taikymo sritis
 2. Registracija
 3. Sutarties sudarymas
 4. Kainos
 5. Paėmimas verslo vietoje
 6. Pristatymas, pristatymo išlaidos
 7. Skaitmeninio turinio naudojimo teisių ir programinės įrangos licencijų suteikimas
 8. Nuosavybės teisės išsaugojimas, sutarties nutraukimas
 9. Prenumeratos sutarčių terminas ir nutraukimas
 10. Mokėjimo terminas ir mokėjimas
 11. Atšaukimas
 12. Garantija ir atsakomybė
 13. Adresai
 14. Duomenų apsauga, autorių teisės, teisės į prekių ženklu

Būklė: balandžio mėn 2024
 

1) Taikymo sritis

Šios bendrosios sąlygos (Toliau BTS) taikomos Curaden AG (toliau – „Curaden“) ir vartotojų arba įmonių (toliau – „Klientas“ arba „Klientai“) verslo santykiams dėl Curaden elektroninėje parduotuvėje pateiktų prekių, kurios šiuo metu turimos ir galioja tuo metu, kai kreipiamasi į svetainę arba kai užsakomos prekės.

Sutartims dėl skaitmeninio turinio, programinės įrangos licencijų ar kuponų pristatymo atitinkamai taikomos šios BTS, nebent būtų aiškiai susitarta dėl pakeitimų. Pristatant programinės įrangos licencijas, pardavėjas privalo perduoti licencijos raktą, skirtą pateiktos programinės įrangos naudojimui. Klientas neįgyja jokių intelektinės nuosavybės teisių į programinę įrangą. Sprendžiant dėl programinės įrangos kokybės, lemiamą reikšmę turi atitinkamas produkto aprašymas.

Šios bendrosios sąlygos gali būti taikomos susitarimams, susijusiems su produktais (prekėmis ar paslaugomis), kurie pristatomi vienkartinio arba nuolatinio pristatymo būdu („prenumeratos sutartis“). Prenumeratos sutarties atveju Curaden įsipareigoja tiekti pagal sutartį apmokamą prekę visą sutartą sutarties galiojimo laikotarpį.

Laikas nuo laiko privatumo politika arba šios elektroninės parduotuvės sąlygos bus pritaikytos, papildytos arba pakeistos. Su kiekvienu nauju skambučiu ar apsilankymu interneto svetainėje taikomos dabartinės, pasiekiamos versijos. Prašome reguliariai apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti galiojančias nuostatas. Jei padarysime reikšmingus šios privatumo politikos pakeitimus, informuosime jus apie tai pranešimu savo svetainėse ir (arba) mobiliosiose programėlėse, taip pat atnaujintoje privatumo politikos versijoje. Jei nesutinkate su pakeistomis sąlygomis, paprašysime jūsų raštu pareikšti prieštaravimą el. paštu adresu info@curaden.lt ir ištrinti savo vartotojo paskyrą, jei tokią esate sukūrę, iki pakeitimų įsigaliojimo. Neatsisakius prenumeratos, jūsų vartotojo paskyra išliks ir po įsigaliojimo datos, taikant pakeistas nuostatas.

Vartotojas pagal šias BTS yra bet kuris fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį, kurio tikslai iš esmės negali būti siejami nei su jo komercine, nei su jo savarankiška profesine veikla. Verslininkas, kaip apibrėžta šiose BTS, yra fizinis ar juridinis asmuo arba juridinio asmens teises turint bendrija, kuris, sudarydamas teisinį sandorį, veikia vykdydamas savo komercinę ar nepriklausomą profesinę veiklą.

Užsakymus gali teikti tik vyresni nei 18 metų asmenys. Iš jaunesnių nei 18 metų amžiaus klientų reikalaujama jų teisėto atstovo parašo.

Taikomos tik šios bendrosios sąlygos. Bet kokios kliento sąlygos, prieštaraujančios šioms sąlygoms arba nuo jų nukrypstančios, nepripažįstamos, nebent Curaden konkrečiu atveju aiškiai raštu su jomis sutiktų.

2) Registracija

Kiekvienam prekių užsakymui reikia užsiregistruoti kaip klientui arba atidaryti vartotojo paskyrą Curaden. Daugkartinė registracija skirtingais vardais ar adresais neleidžiama.

Curaden gali atšaukti registraciją bet kuriuo metu ir nenurodyti priežasčių. Tokiu atveju Curaden turi teisę nedelsdama užblokuoti ir ištrinti vartotojo vardą ir atitinkamą slaptažodį.

3) Sutarties sudarymas

Curaden produktų asortimento pristatymas elektroninėje parduotuvėje nėra pasiūlymas sudaryti pirkimo sutartį su klientu. Jis yra neįsipareigojantis.

Paspaudęs mygtuką „Pirkti dabar“, klientas pateikia įsipareigojantį pirkimo pasiūlymą.

Pateikdamas Curaden užsakymą (elektroninėje parduotuvėje), elektroniniu paštu, telefonu ar kitais ryšio kanalais, klientas pateikia pasiūlymą sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį su Curaden. Klientas gauna užsakymo gavimo patvirtinimą (toliau – „užsakymo gavimo patvirtinimas“). Šis patvirtinimas nereiškia pasiūlymo priėmimo, juo tik informuojama, kad Curaden gavo užsakymą. Prireikus, Curaden atskirai informuos klientą apie galimas klaidas svetainėje pateiktoje informacijoje apie produktų asortimentą ir pateiks klientui atitinkamą priešpriešinį pasiūlymą.

Sutartis su Curaden yra sudaroma, kai Curaden aiškiai priima pasiūlymą („Užsakymo patvirtinimas“) arba kai Curaden išsiunčia užsakytą produktą klientui.

Priėmimas priklauso nuo užsakyto produkto ar paslaugos teisinio priimtinumo ir prieinamumo. Jei Curaden negali priimti kliento pasiūlymo, klientas bus informuotas apie tai, kad jo nėra, o ne apie užsakymo priėmimą. Klientui bus pranešta apie laikinai neprieinamus produktus, o kliento užsakymas liks galioti.

Galimi kainų svyravimai. Lemiamą reikšmę turi pasiūlymo pateikimo metu galiojanti kaina.

4) Kainos

Prekių ir paslaugų pirkimo bei užsakymo metu kainos nurodomos eurais. Kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Visos kainos yra nurodytos su teisės aktais nustatytu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Į kainas nėra įskaičiuotos papildomos siuntimo išlaidos (tarp Curaden ir kliento).

5) Paėmimas verslo vietoje

Iš anksto sutarus telefonu, prekes galima atsiimti sutartoje Curaden veiklos vietoje.

Prekių atsiėmimo atveju sutartis su Curaden sudaroma, kai Curaden aiškiai priima pasiūlymą („užsakymo patvirtinimas“) arba kai Curaden perduoda užsakytą produktą klientui.

6) Pristatymas, pristatymo išlaidos

Curaden pristatys užsakytą gaminį užsakyme kliento nurodytu adresu arba (jei pasirinktas mokėjimo būdas) PayPal sistemoje nurodytu adresu kaip įmanoma greičiau. Curaden turi teisę bet kuriuo metu atlikti dalinius pristatymus ir dalines paslaugas, jei tai yra priimtina klientui. Jei Curaden atlieka dalinius pristatymus, Curaden padengia papildomas pašto išlaidas.

Pristatymas vykdomas pagal kiekvienu konkrečiu atveju nurodytas pristatymo išlaidas.

Pristatymo laikas paprastai yra 1 – 3 darbo dienos. Informacija apie numatomą pristatymo laiką nėra privaloma.

Skaitmeninis turinys, kuponai ir programinės įrangos licencijos raktai klientui pateikiami tik elektronine forma i) atsisiunčiant arba ii) el. paštu, Curaden nuožiūra.

7) Skaitmeninio turinio naudojimo teisių ir programinės įrangos licencijų suteikimas

Jei DeepL aprašyme Curaden elektroninėje parduotuvėje nenurodyta kitaip, Curaden suteikia klientui neišimtinę, laiko ir vietos atžvilgiu neribotą teisę naudoti pateiktą turinį asmeniniais ir verslo tikslais.

Perdavus programinės įrangos licencijos raktą klientui suteikiama teisė naudotis programine įranga arba turiniu, kaip matyta iš atitinkamo produkto aprašymo ir licencijos sutarties, tiek, kiek joje aprašyta.

Turinio perdavimas trečiosioms šalims arba kopijų kūrimas trečiosioms šalims, nesilaikant šių BTS ar licencijos sąlygų, yra neleistinas, išskyrus atvejus, kai pardavėjas sutinka perduoti sutartinę licenciją trečiajai šaliai.

Teisių suteikimas įsigalioja tik tada, kai klientas sumoka visą sutartyje numatytą atlygį 

8) Nuosavybės teisės išsaugojimas, sutarties nutraukimas

Visos pristatomos prekės lieka Curaden nuosavybe iki visiško apmokėjimo.

Jei klientas pažeidžia sutartį, ypač jei klientas nevykdo savo mokėjimo įsipareigojimo nepaisant Curaden priminimo, Curaden, iš anksto nustačiusi pagrįstą terminą, gali nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti jai vis dar priklausančias prekes. Prekių susigrąžinimas arba Curaden konfiskavimas yra sutarties nutraukimas. Tokiu atveju patirtas siuntimo išlaidas apmoka klientas. Grąžinus prekes, Curaden turi teisę jomis disponuoti.

9) Prenumeratos sutarčių terminas ir nutraukimas

Prenumeratos sutartys sudaromos neterminuotam laikotarpiui, bet ne trumpesniam nei minimalus terminas, nurodytas atitinkamo produkto aprašyme Curaden elektroninėje parduotuvėje. Prenumeratos sutartis gali būti nutraukta minimalaus termino metu bet kuriuo metu pasibaigus minimaliam terminui, o pasibaigus minimaliam terminui – bet kuriuo metu, įspėjus prieš 14 dienų raštu arba el. paštu 13 skyriuje nurodytais adresais.

Teisė į neeilinį sutarties nutraukimą dėl svarbios priežasties išlieka nepakitusi. Laikoma, kad svarbi priežastis egzistuoja, jei, atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes ir įvertinus abiejų šalių interesus, negalima pagrįstai tikėtis, kad sutartį nutraukiant šalis tęs sutartinius santykius iki sutarto sutarties nutraukimo arba iki įspėjimo termino pabaigos.

10) Mokėjimo terminas ir mokėjimas

Curaden priima tik tuos mokėjimo būdus, kurie klientui yra rodomi (elektroninėje parduotuvėje) užsakymo proceso metu. Curaden pasilieka teisę raštu susitarti su savo klientais dėl kitokio mokėjimo būdo, nei nurodyta šiame skyriuje.

Mokėjimams elektroninėje parduotuvėje apdoroti Curaden naudoja trečiųjų šalių mokėjimo sprendimus, kad klientas galėtų lengvai ir saugiai atsiskaityti kredito kortelėmis ir alternatyviais mokėjimo būdais.

Jei mokama naudojant PayPal siūlomą mokėjimo būdą, mokėjimas atliekamas per mokėjimo paslaugų teikėją PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas (toliau – „PayPal“), taikomos PayPal galiojančios naudojimo sąlygos arba, jei klientas neturi PayPal  paskyros, taikomos mokėjimo be PayPal paskyros sąlygos, pateiktos adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Pirkimo kaina ir siuntimo išlaidos, jei taikoma, turi būti sumokėtos sudarant sutartį, atsižvelgiant į 3 dalį.

Curaden gali reikalauti išankstinio mokėjimo nenurodydama priežasčių. Užsakymas bus įvykdytas gavus apmokėjimą. Curaden pasilieka teisę nesudaryti sutarties, jei kreditingumo patikrinimo rezultatas yra neigiamas. Be to, pasiliekame teisę siūlyti tik tam tikrus mokėjimo būdus, atsižvelgiant į atitinkamą kreditingumą.

Jei klientas vėluoja sumokėti, Curaden turi teisę reikalauti sumokėti vienkartinę sumą už priminimo išlaidas, kaip nurodyta užsakymo procese. Tai neturi įtakos Curaden teisei reikalauti didesnių nuostolių atlyginimo, visų pirma dėl išieškojimo agentūros ar advokato vykdymo reikalavimo.

Curaden elektroninės parduotuvės kuponai gali būti išpirkti tik iki užsakymo proceso pabaigos. Vėlesnis įskaitymas negalimas.

Kuponus galima panaudoti tik kupone nurodytomis sąlygomis ir tik kupone nurodytoms produktų grupėms. Atskiri produktai gali būti neįtraukti į kuponų akciją.

Kuponai arba teisiškai leidžiamos nuolaidos (pvz. kiekio nuolaidos) negali būti sumuojamos pagal užsakymą. Kupono vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.

Kuponas gali būti perduodamas. Curaden gali atlikti mokėjimus su išskaitymu atitinkamam turėtojui, kuris išperka kuponą elektroninėje parduotuvėje.

11) Atšaukimas

Jei jūs, kaip klientas, esate vartotojas (B2C), turite teisę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gavimo atšaukti savo pareiškimą dėl ketinimo sudaryti sutartį nenurodydami priežasčių ir grąžinti prekes "Curaden". Per tą laikotarpį klientas privalo papildomai raštu (pvz., laišku arba el. paštu) pranešti Curaden apie atšaukimą. Šis laikotarpis prasideda nuo prekių išsiuntimo arba atsiėmimo dienos. Kad būtų laikomasi atšaukimo laikotarpio, pakanka laiku išsiųsti prekes. Atšaukimas teksto forma (čia) turi būti siunčiamas 13 skyriuje nurodytu adresu arba el. paštu info@curaden.lt. Įrodinėjimo našta dėl grąžinamų prekių išsiuntimo tenka klientui.

Atšaukimas netaikomas ir neegzistuoja:

 • Prekių, kurios yra pagamintos pagal užsakymą specialiai klientui arba aiškiai pritaikytos prie kliento asmeninių poreikių, pristatymui. Klientas privalo priimti visas be išimties dalis ir už jas sumokėti;
 • Užplombuotų prekių, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos sumetimų, pristatymas, jei jų plomba buvo nuimta po pristatymo;
 • Vaistų siuntos negali būti grąžintos;
 • Garso ar vaizdo įrašų arba kompiuterių programinės įrangos tiekimui užantspauduotoje pakuotėje, jei plomba buvo nuimta po pristatymo.

Sutarčių dėl paslaugų, susijusių su laisvalaikio veikla, teikimo, jei sutartyje numatyta konkreti paslaugų teikimo data arba laikotarpis, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip.

Jei sutartis faktiškai atšaukiama arba nutraukiama, abi šalys privalo grąžinti jau gautas paslaugas. Jei klientas gali grąžinti tik blogesnės būkles gautas prekes, jis privalo kompensuoti Curaden sumažėjusią vertę.

Klientas turi padengti grąžinimo išlaidas ir riziką, išskyrus atvejus, kai pristatytos prekės neatitinka užsakytų prekių.

Curaden pasinaudos savo sulaikymo teise, kol bus grąžintos visos prekės.

Jei atšaukimo ir grąžinimo teisė netaikoma, klientas padengia pakartotinio prekių siuntimo mums išlaidas.

Atšaukimo politika

Teisė atšaukti

Turite teisę atšaukti šią sutartį per keturiolika dienų nenurodydami jokios priežasties.

Atšaukimo laikotarpis yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, paėmė arba perėmė paskutines prekes.

Norėdami pasinaudoti teise atšaukti sutartį, turite mus informuoti (Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovėnija, el. pašto adresas: info@curaden.lt) aiškiu pareiškimu (pvz., paštu arba el. paštu išsiųstu laišku) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Šiam tikslui galite naudoti pridedamą pavyzdinę atšaukimo formą (čia), tačiau tai nėra privaloma.

Kad būtų laikomasi atšaukimo laikotarpio, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą atšaukimo teise išsiųstumėte iki atšaukimo laikotarpio pabaigos.

Atšaukimo pasekmės

Jei jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie šios sutarties atšaukimą, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei mūsų siūlomas palankiausias standartinis pristatymas). Šiam grąžinimui mes naudosime tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote pirminiam sandoriui, nebent su jumis būtų aiškiai susitarta kitaip; jokiu būdu dėl šio grąžinimo jums nebus taikomi jokie mokesčiai. Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus, kol negausime prekių atgal arba kol nepateiksite įrodymų, kad grąžinote prekes, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Turite mums grąžinti prekes be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie šios sutarties nutraukimą. Termino laikomasi, jei prekes išsiunčiate nepasibaigus keturiolikos dienų laikotarpiui. 

Mes padengsime prekių grąžinimo išlaidas.

Turėsite sumokėti už bet kokį prekių vertės sumažėjimą tik tuo atveju, jei šis vertės sumažėjimas atsirado dėl prekių tvarkymo, kuris nėra būtinas prekių būklei, savybėms ir veikimui patikrinti.

Atšaukimo teisės pašalinimas/ panaikinimas: Teisė atšaukti sutartį, be kita ko, netaikoma sutartims dėl prekių, kurios nėra surenkamos ir kurių gamybai lemiamą reikšmę turi individualus vartotojo pasirinkimas ar apsisprendimas arba kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeniniams poreikiams, pristatymo, taip pat ji anksčiau laiko išnyksta sutartims dėl užplombuotų prekių, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos sumetimų, jei jų plomba buvo nuimta po pristatymo.

Savanoriško grąžinimo garantija: Be teisės aktuose numatytos teisės atšaukti prekę, visiems Curaden asortimento pirkiniams suteikiame savanoriško grąžinimo garantiją, galiojančią 30 dienų nuo prekių gavimo dienos. Jūs galite atsisakyti sutarties net ir pasibaigus 14 dienų atšaukimo terminui, grąžindami mums prekes per 30 dienų nuo jų gavimo (terminas prasideda kitą dieną po prekių gavimo), jei prekės yra sukomplektuotos, originalioje pakuotėje, nenaudotos ir nesugadintos, o prekės nėra specialiai pagamintos pagal kliento specifikacijas ar aiškiai pritaikytos asmeniniams poreikiams. Kad būtų laikomasi termino, pakanka laiku išsiųsti prekes.

Prekes reikia grąžinti adresu: Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovėnija.

Sutartimi suteikta savanoriško grąžinimo garantija neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ir reikalavimams.Visų pirma jūsų įstatyminė teisė atšaukti pretenziją ir įstatyminės garantijos teisės lieka neapribotos.

12) Garantija ir atsakomybė

Jei rizikos perdavimo metu pristatytos prekės turi trūkumų, pvz., gamintojo defektų, arba jei pristatytos netinkamai, nedelsdami praneškite mums apie tokius trūkumus. Tačiau šio skundo nepateikimas neturi jokių pasekmių jūsų teisės aktuose numatytiems reikalavimams. Dėl visų įsigytų prekių defektų, atsiradusių per įstatymuose nustatytą garantinį laikotarpį, jūsų nuožiūra taikomi įstatymuose numatyti reikalavimai dėl vėlesnio įvykdymo, defektų ištaisymo ar naujo pristatymo, taip pat – jei tenkinami įstatymuose numatyti reikalavimai – platesni reikalavimai dėl sumažinimo ar nutraukimo ir, be to, dėl žalos atlyginimo, įskaitant žalos atlyginimą vietoj įvykdymo, taip pat jūsų beprasmių išlaidų atlyginimą. Jei suteikiame jums pardavėjo garantiją, išsami informacija atsiranda iš garantijos sąlygų, kurios pridedamos prie atitinkamo pristatyto daikto. Garantiniai reikalavimai nepažeidžia įstatymuose numatytų reikalavimų / teisių.

Atsakomybę reglamentuoja galiojančios įstatymų nuostatos. Curaden atsakomybė netaikoma i) nedidelio neatsargumo, ii) netiesioginės ir pasekminės žalos bei negauto pelno, iii) nerealizuotų santaupų , iv) žalos, atsiradusios dėl pristatymo vėlavimo, taip pat v) bet kokių sutartinių ar nesutartinių Curaden pagalbinių asmenų veiksmų ir neveikimo atvejais. 

Be to, Curaden neatsako už žalą, atsiradusią dėl bet kurios iš toliau nurodytų priežasčių:

 • Netinkamas, sutartyje nenumatytas ar neteisėtas Produktų saugojimas, pritaikymas ar naudojimas;
 • Nesuderinamų atsarginių dalių ar priedų (pvz., maitinimo šaltinio) naudojimas;
 • Klientas ar trečioji šalis neatlieka gaminių priežiūros ir (arba) juos netinkamai modifikuoja ar taiso;
 • Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, ypač žala, atsiradusi dėl gamtos stichijų, drėgmės, kritimo, smūgių ir t.t., už kurią Curaden neatsako, ir oficialūs įsakymai.

Paslaugų teikėjas, kuriam pavesta atlikti darbus, atsako už defektus, vėlavimą atlikti darbus ir žalą, atsiradusią paslaugų teikėjams vykdant darbus (pvz., montavimo darbus vietoje).

Curaden neatsako už galimas spausdinimo klaidas reklaminėje medžiagoje, duomenų klaidas elektroninėje parduotuvėje, neteisingą kainų žymėjimą, klaidas iliustracijose, produktų aprašymuose ar kituose tekstuose, pvz., kuponų ar nuolaidų akcijose, taip pat už pavėluotą pristatymą ar nepristatymą.

13) Adresai

Siūlytojas ir sutarties partneris už pasiūlymus šioje svetainėje:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovėnija

Phone +386 2 460 53 42

El. paštu: info@curaden.lt

14) Duomenų apsauga, autorių teisės, teisės į prekių ženklus

Privatumo pranešimas yra neatskiriama šių BTS dalis. Sutikdamas su šiomis sąlygomis, klientas taip pat sutinka su privatumo politika.

Visi prekės ženklai, vaizdai ir autorių teisės priklauso Curaden arba jos partneriams. Norint atsisiųsti, išsaugoti, kopijuoti ar spausdinti duomenis, paveikslėlius ir PDF failus, net ir jų dalį, reikia raštiško Curaden sutikimo. Visos teisės yra saugomos. Klientui neleidžiama toliau naudoti produkto kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie tarnauja gaminio paskirčiai.


Nämä tiedot on käännetty osapuolten mukavuuden vuoksi. Jos käännetyn version ja alkuperäisen englanninkielisen version välillä on eroja tai ristiriitoja, englanninkielinen versio on ensisijainen, ja sitä pidetään oikeudellisesti sitovana ja arvovaltaisena versiona. Täten tunnustetaan, että käännös on tuotettu konekäännöksellä, ja vaikka tarkkuus on pyritty varmistamaan, käännöksen täydellisyyttä, tarkkuutta tai luotettavuutta ei taata.